Roseridge Royalty MH

SonjaRoseridge

Idag har vi mentalbeskrivit fyra valpar ur Royal-kullen. Beskrivare var Juhani Lamminen

Så här ser resultatet ut för de fyra:

Här är Royas MH

1

2

3

4

5

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt -morrning och/ eller bitförsök

Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt utan   att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppas, gnäller,   skäller

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte   engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i   testledaren ex. hoppar, gnäller, skäller

KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar
hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

LEK 1
Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar på föremålet

Griper eller med framtänderna

Griper direkt m. hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

LEK1
Dragkamp

Biter inte

Biter försiktigt, släpper, håller, drar inte emot

Biter, drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet i farten

JAKT
Förföljande1

Startar inte

Startar avbryter innan   föremålet

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten.   Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid   bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet.   Kan vända

Förföljande 2

Startar inte

Startar men avbryter

Startar eller springer Långsamt. Kan öka farten.   Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid   bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet.   Kan vända

JAKT
Gripande 1

Nonchalerar föremålet/springer   inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek

Gripande 2

Nonchalerar bytet/springer   inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek

AKTIVITET

Är ouppmärksam. Ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka   aktivitets­höjningar

Är uppmärksam med ökad   aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. Oro under   hela momentet

AVSTÅNDSLEK Intresse

Engageras inte av figuranten

Kontroll. Avbrott förekommer

Intresserad, följer   figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

AVSTÅNDSLEK Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets   första del

Visar ensta (1-2)hotbeteenden under momentets första   och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden under momentets första och   andradel

AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går inte fram till   figuranten inom tid

År fram till figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranden med låg kroppsställning   och/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

AVSTÅNDSLEK
Leklust

Visar inget intresse

Leker inte men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper inte

AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv   figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

ÖVERRASKNING
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden   under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med   bett

ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte   fram

Går fram när föraren   sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoföränd­ring   eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av   passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat   utslag vid 2:a passagen

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan   minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

ÖVERRASKNING Kvarstående Intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett   tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst   två tillfällen

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter   hand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler   passager

LJUDKÄNSLIG Rädsla

Stannar inte, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undan-manöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

LJUDKÄNSLIG
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid

Går fram
när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva   avståndet

Går fram till skramlet
utan hjälp

LJUDKÄNSLIG Kvarstående
rädsla

Ingen tempoföränd­ring   eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempo-växling vid någon av   passagerna

Båge eller tempo-växling vid första passagen minskat   utslag vid andra passagen

Båge el tempo-växling vid minst två passager utan   minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter   samtliga passager

LJUDKÄNSLIG Kvarstående
intresse

Visar nget intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett   tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två   tillfällen

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter   hand

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera   passager

SPÖKEN
Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden   under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ engagerar   sig inte

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/ handlar mot   båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela   momentet

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak   framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid   föraren. Någon avståndsreg­lering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid   föraren Pendlar mellan flykt och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar   mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnat   platsen, alt. flyt

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på   hunden

Går fram till spöket när   föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva   avståndet

Går fram till spöket utan hjälp

SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara   den

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv

Intensivt kontakt
beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla

LEK 2
Leklust

Leker inte

Leker inte men visar intresse

Startar långsamt blir aktiv, leker

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt. Startar mkt snabbt

LEK 2
Gripande

Griper inte

Griper inte direkt, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

SKOTT

Visar ingen berördhet   Snabb kontroll sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter   oberörd

Riktar intresse mot skytten, plubliken eller annat,   men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot   publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly.   Alt föraren avstår skott