Roseridge Honeysuckle Rose

Roseridge Honeysuckle Rose “Salabim”

Born December 18, 1989

Salabim had a great personality. You always think of her with a smile!

Salabims inofficiella mentaltest för korning Lidingö BK, arrangör SRRS
Barbro Börjesson, 951019

Mentala egenskaper

Bedömning

Värdetal

Tillgänglighet
Koeff: 15

Tillgänglig, öppen

3

Mindre tillgänglig

2

Överdrivet tillgänglig

+1

Reserverad

-1

Aggressiv

2

Lömsk

3

Kamplust, jakt
Koeff: 8

Stor

3

Måttlig

2

Mycket stor

+1

Liten

-1

Obetydlig

2

Obefintlig

3

Kamplust, social
Koeff: 6

Måttlig

3

Stor

2

Liten

+1

Mycket stor

-1

Obetydlig

2

Obefintlig

3

Temperament
Koeff: 10

Livlig

3

Mindre livlig

2

Mycket livlig

+1

Impulsiv

-1

Något slö

2

Slö

3

Skärpa
Koeff: 5

Måttlig utan kvarstående aggressivitet

3

Stor utan kvarstående aggressivitet

2

Liten utan kvarstående   aggressivitet

+1

Obetydlig utan kvarstående aggressivitet

-1

Måttlig med kvarstående aggressivitet

2

Stor med kvarstående aggressivitet

3

Försvarslust
Koeff: 5

Måttlig

3

Stor

2

Liten

+1

Mycket stor

-1

Obetydlig

2

Obefintlig

3

Nervkonstitution
Koeff: 35

Nervfast

3

Relativt nervfast

2

Nervösa tendenser

+1

Något nervös

-1

Nervös

2

Höggradigt nervös

3

Hårdhet
Koeff: 8

Måttligt hård

3

Något vek

2

Hård

+1

Vek

-1

Mycket vek

2

Mycket hård

3

Dådkraft
Koeff: 8

Mycket stor

3

Stor

2

Måttlig

+1

Liten

-1

Obetydlig

2

Obefintlig

3

Skottfasthet

Skottfast

+

Skottberörd

Skotträdd

 

 

US CH
Copyline Broadway Danny Rose

US CH
Rob Norm Shara’s G Dagga

US CH
Talltimbers Ajax

US CH
Rob Norm’s Elsa

US CH
Copylines Myra Breckenridge

US CH
Rutan Mpenzi Rafiki Of Gera

US CH
Relion Rachel Rachel

NO UCH SE UCH
Umtali Assegai Of Matabelle

GB CH
Matabelle Marksman

US CH
Millerspride Ijaji

GB CH
Matabelle Nyoni

Umtali Diamond Lil

GB CH
Umtali M’Toto

Bibi At Umtali